fbpx

Đào Trung Dũng

Bộ Phận Vật Tư

Đào Trung Dũng

TRƯỞNG BỘ PHẬN VẬT TƯ

50+ công trình

Các vị trí từng đảm nhiệm
  • Trưởng phòng kiểm soát chất lượng
  • Trưởng phòng kế hoạch
  • Trưởng phòng vật tư

DỰ ÁN CHỦ TRÌ