Quy định hình thức thanh toán

Giá trị của hợp đồng được thanh toán theo thể thức

  • ĐỢT 01: Sau khi ký hợp đồng và bàn giao mặt bằng khách hàng thanh toán cho Đất Thủ: 15 % giá trị hợp đồng
  • ĐỢT 02: Sau khi đổ Móng và Hệ cột tầng Trệt khách hàng thanh toán cho Đất Thủ:  23 % giá trị hợp đồng
  • ĐỢT 03: Sau khi đổ xong sàn lầu 1, khách hàng thanh toán cho Đất Thủ: 25 % giá trị hợp đồng
  • ĐỢT 04: Sau khi đổ xong mái, khách hàng thanh toán cho Đất Thủ: 25 % giá trị hợp đồng
  • ĐỢT 05: Sau khi bàn giao, khách hàng thanh toán cho Đất Thủ:  10 % giá trị hợp đồng
  • ĐỢT 06: Sau khi bàn giao 06 tháng, khách hàng thanh toán cho Đất Thủ: 2 % giá trị hợp đồng

– Việc thanh lý hợp đồng được thực hiện trong 07 ngày sau khi bàn giao công trình.

DỰ ÁN NHÀ PHỐ ĐẤT THỦ ĐÃ THỰC HIỆN