Chính sách thanh toán

Để giảm nhẹ gánh nặng chi phí và chủ động trong chuẩn bị ngân sách, Đất Thủ đưa ra chính sách thanh toán theo đợt. Phần trăm thanh toán và số đợt được thống nhất và ghi rõ trong hợp đồng.

Hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Quy định thanh toán hợp đồng thiết kế

Minh họa công trình 1 trệt 1 lầu. Kinh phí: 71,000,000 VNĐ.

* Bảng số liệu chỉ mang tính chất tham khảo

Quy định thanh toán hợp đồng thi công

Minh họa công trình 1 trệt 1 lầu. Kinh phí 1,300,000,000 VNĐ.

Lưu ý: việc thanh lý hợp đồng được thực hiện trong 07 ngày sau khi bàn giao công trình.

Tiến độ thanh toán hợp đồng thi công nhà Đất Thủ

* Bảng số liệu chỉ mang tính chất tham khảo

1