Chính sách bảo hành

Các hạng mục bảo hành

  • Tổng thể hợp đồng

Thời hạn: 1 năm

Hạng mục: các lỗi từ thi công và cố gắng hỗ trợ quý gia chủ khắc phục những hư hỏng phát sinh khác.

  • Kết cấu công trình

Thời hạn: 5 năm

Hạng mục: Sửa chữa, khắc phục các hư hỏng khung cột, dầm, sàn, tường, trần, mái, sân thượng, cầu thang bộ, các phần ốp, lát, trát… và các nội dung khác theo thỏa thuận trong hợp đồng.

  • Thấm, dột

Thời hạn: 2 năm

Hạng mục: khắc phục những vấn đề liên quan đến chống thấm, dột của công trình.

  • Thiết bị điện nước, nội thất

Thời hạn: theo thời hạn quy định của nhà sản xuất

Hạng mục: các thiết bị điện, thiết bị nước, hạng mục nội thất bảo hành theo bảo hành của nhà cung cấp.

Quy trình bảo hành

Trong thời hạn 3 ngày kể từ khi phát hiện hư hỏng, sai sót của công trình và đã thực hiện mọi nỗ lực tối đa nhằm hạn chế thiệt hại phát sinh, khách hàng thông báo ngay cho Đất Thủ (điện thoại, email, fax, văn bản…)

Khi tiến hành khắc phục hư hỏng, sai sót của công trình, Đất Thủ sẽ thông báo đến khách hàng bằng điện thoại, email, fax, văn bản… Khách hàng có trách nhiệm hợp tác với Đất Thủ trong việc khắc phục này.

Khách hàng liên hệ bảo hành ngay với Đất Thủ trong vòng 3 ngày từ ngày phát hiện hư hỏng, sai sót công trình để.

Các trường hợp miễn trừ bảo hành

Những hạng mục cơ sở hạ tầng như vỉa hè, ống cống, đồng hồ điện, đồng hồ nước… khu vực nằm ngoài phạm vi công trình.

Những sự cố, bất cẩn, sử dụng sai, hoặc thay đổi chức năng, mục đích công trình của khách hàng.

Các lỗi hư hỏng do khách hàng gây ra.

Thiệt hại do những tác động bất khả kháng như thiên tai (bão, lụt, động đất…), thiệt hại do các sự kiện chính trị, xã hội (đình công, bạo loạn…), hay các thiệt hại do bên ngoài gây nên (hỏa hoạn do khu vực bên ngoài lan sang…).

Các trường hợp bảo hành mất hiệu lực một phần hoặc toàn phần

Khi có căn cứ rằng khách hàng đã không thực hiện mọi nỗ lực nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại khi phát hiện hư hỏng, sai sót.

Khi khách hàng không thông báo ngay cho công ty Đất Thủ trong vòng ba (03) ngày kể từ ngày phát hiện hư hỏng, sai sót.

Khi khách hàng, vì bất cứ lý do gì, không hợp tác trong việc công ty Đất Thủ khắc phục những hư hỏng, sai sót của công trình theo điều khoản bảo hành.

1