fbpx

Thái Bá Quyết

Kỹ sư xây dựng

Thái Bá Quyết

TRƯỞNG PHÒNG THI CÔNG

150+ công trình
Trường Sĩ quan Công Binh

Các vị trí từng đảm nhiệm
  • Giám sát thi công
  • Trưởng phòng thi công
Chứng chỉ hành nghề
  • Giám sát công trình (hạng III)
Các dự án tiêu biểu đã tham dự
  • Lĩnh vực cầu đường
  • Trường học

DỰ ÁN CHỦ TRÌ