fbpx

Đất Thủ

Nhịp đập Đất Thủ

Đất Thủ được thành lập và phát triển bởi những con người đang phấn đấu tử tế hơn mỗi ngày. Với triết lý hoạt động lấy tử tế làm nền tảng, Đất Thủ tập trung đầu tư về con người và xem đó là tài sản quý giá nhất. Từng thành viên trong đội ngũ được đầu tư phát triển từ chuyên môn đến tinh thần, thể chất, để hướng tới những giá trị tốt đẹp.

Tháng Một 2024

Tháng Một 2024

Tháng Mười 2023

Tháng Mười 2023

Tháng Chín 2023

Tháng Bảy 2023

Tháng Bảy 2023

Tháng Bảy 2023

Tháng Sáu 2023