Hiểu về thiền định

Thiền vốn được xem là một nét văn hóa Đông phương, nhưng giờ đây rất phổ biến trên toàn thế giới.

Người người đã hưởng lợi ích từ thiền.  Họ có thể kể lại câu chuyện của họ cho bạn biết làm thế nào thiền đã thay đổi con người họ về cả thể chất lẫn tinh thần. Lợi ích của thiền đã được rất nhiều nghiên cứu trong hàng thiên niên kỷ qua chứng minh.

gia nhập đội ngũ đất thủ

Tại Đất Thủ, hành thiền trở thành nét văn hóa đặc trưng, là một phương pháp để giúp thành viên Đất Thủ có được một đời sống nội tâm lành mạnh, tăng cường sự tập trung, năng suất làm việc hiệu quả hơn.